Nyheder

Tenebrio molitor er ektotherme (vekselvarme) dyr som alle andre insekter. Det vil sige, at dyrenes metabolisme og aktivitets-niveau afhænger af omgivelsernes temperatur. I forbindelse med Tenebrio molitors fouragerings-aktivitet og fordøjelse…
Der er visse kriterier, der skal opfyldes for at opnå et stabilt nedbrydnings-system baseret på Melskrubbens (Tenebrio molitor) larver. Ét kriterium er en god omsætning af affaldet et andet er…
En ny forskningsrapport er blevet publiceret.IndledningHvert år produceres der i Danmark store mængder organisk affald fra private husstande og virksomheder. Ofte komposteres eller afbrændes affaldet, hvilket er en ineffektiv udnyttelse…
Side 1 ud af 2