Der er visse kriterier, der skal opfyldes for at opnå et stabilt nedbrydnings-system baseret på Melskrubbens (Tenebrio molitor) larver. Ét kriterium er en god omsætning af affaldet et andet er…
Tenebrio molitor er ektotherme (vekselvarme) dyr som alle andre insekter. Det vil sige, at dyrenes metabolisme og aktivitets-niveau afhænger af omgivelsernes temperatur. I forbindelse med Tenebrio molitors fouragerings-aktivitet og fordøjelse…