Tirsdag, 14 Februar 2012 13:58

Melskrubbens larve vækst kontra nedbrydnings effektivitet af organisk affald

Der er visse kriterier, der skal opfyldes for at opnå et stabilt nedbrydnings-system baseret på Melskrubbens (Tenebrio molitor) larver. Ét kriterium er en god omsætning af affaldet et andet er en acceptabel dødelighed og vækstrate hos larverne. Er dødeligheden for høj eller tilvæksten for dårlig, vil dette have forskellige negative konsekvenser for systemet. Gennem vores forsøg kan vi påvise, at mængde-forholdet mellem larver og affald (medie) er af stor betydning dels for nedbrydningshastigheden af affaldet dels for larve-populationens stabilitet.

Ved en høj dosering af larver til fødemediet, kan man observere dårlig vækst og høj dødelighed i larve-populationen. Dette kan skyldes stress reaktioner, der bl.a. resulterer i kannibalisme.

Selvfølgelig vil en stor mængde larver tilsat fødemediet give en hurtig omsætning af dette. Ved en dosering på 1:1 (larver:medie) kan larverne omsætte mere end 90 % af fødemediet på blot 16 døgn. Dette resulterer i, at der ved de høje doseringer/tætheder af larver ikke er føde nok til at tilgodese larvernes behov eller at der indfinder sig en såkaldt ”crowding effect”, hvilke vil sige, at densiteten af larver er blevet så høj, at de forstyrre hinanden og derved ikke har samme mulighed for at indtage føde, som ved lavere densiteter.

Vil man satse på et system i balance, hvor Tenebrio molitor populationen er i god vækst, er selv reproducerende og hvor dødeligheden antager et acceptabelt niveau, så må man acceptere, at omsætningshastigheden er lavere, end hvis der satses på et system, hvor ekstrem hurtig omsætning af affaldet er i fokus. Man må således, ved denne hurtige omsætning, acceptere en lavere vækstrate hos larverne og eventuel ingen larve-biomasseproduktion. Dette vil resultere i, at en stabil og kontinuerlig populations-udvikling ikke kan opretholdes. Til et sådant system må der løbende tilsættes et tilskud af larver.

Flere spørgsmål der har meldt sig under dette studium. Hvad vil der ske ved høje tætheder af larver, hvis man med mellemrum tilsætter nyt vækst-medium. Vil dette forbedre larvernes vækstrate og vil dette sænke dødeligheden til et mere acceptabelt niveau? Eller vil den bedste strategi være at etablere et system med en lavere dosering af larver i forhold til medie f.eks. i forholdet 1:4, og acceptere en lavere omsætningshastighed af mediet for til gengæld for at få reduceret dødeligheden hos larverne og opnå en vækst-rate på et rimeligt niveau? I dette tilfælde skulle fordelen være, at opnå en stabil T. molitor- populationsudvikling.

Gruppen vil fortsat arbejde med at optimere hurtig nedbrydning af vækst-mediet og samtidig bibeholde en god populations-udvikling af Tenebrio molitor.

Reference:
Nielsen, S.A., Jensen, T. & Grandorf, U.S. (2012) - Tæthedsafhængig vækst hos Tenebrio molitor med henblik på effektiv nedbrydning af organisk affald.