Lørdag, 28 Januar 2012 14:05

Tæthedsafhængig vækst hos Tenebrio molitor

En ny forskningsrapport er blevet publiceret.

Indledning
Hvert år produceres der i Danmark store mængder organisk affald fra private husstande og virksomheder. Ofte komposteres eller afbrændes affaldet, hvilket er en ineffektiv udnyttelse af den potentielle ressource, som organisk affald er (Møller et al., 2008). Ved flere undersøgelser er det blevet påvist, at larven af billearten Tenebrio molitor L. (herefter T. molitor) er i stand til at omsætte organisk affald hurtigt og effektivt (Jensen, 2009; Elorduy-Ramos et al., 2002).

Læs den fulde rapport