Print denne side
Tirsdag, 14 Februar 2012 14:03

Tenebrio molitor og dets indvirkning på vækst-mediets temperatur, og konsekvensen heraf

Tenebrio molitor er ektotherme (vekselvarme) dyr som alle andre insekter. Det vil sige, at dyrenes metabolisme og aktivitets-niveau afhænger af omgivelsernes temperatur.

I forbindelse med Tenebrio molitors fouragerings-aktivitet og fordøjelse produceres varme, der afgives til omgivelserne.

Specielt larverne producerer og afgiver en del varme i forbindelse med deres metabolisme og aktivitet i forbindelse med fødeoptagelsen.

Hvis der benyttes isolerede vækst-beholdere vil den varme, der afgives fra larverne, opvarme vækst-mediet. Dette vil yderlige stimulere larvernes aktivitet og metabolisme, og blandt andet influere på larvernes vækst. I vores undersøgelser har vi kunnet påvise temperatur-stigninger på op til 10 °C over rum-temperaturen i isolerede beholdere. Dette er et vigtigt resultat, da varme produceret af larverne kan indgå i overvejelserne om ”vækst-rummets” temperatur, når optimal-temperaturen for Tenebrio molitor (ca. 23°C) skal opnås.

Reference:
Nielsen, S.A., Jensen, T. & Grandorf, U.S. (2012) - Tæthedsafhængig vækst hos Tenebrio molitor med henblik på effektiv nedbrydning af organisk affald.