Om molitor-ruc.dk

Vi anvender cookies og logfiler, som giver os værdifulde oplysninger om brugen af vores websted. En cookie er en lille bid information, som sendes til din browser fra en webserver, og som gemmes på din computers harddisk.

Vi anvender denne information til at følge trafikmønstre og identificere kundeegenskaber, som vi anvender i forbindelse med systemadministration, indsamling af oplysninger om besøgsadfærd og præferencer og til at rapportere informationer til vores interne statistik med henblik på at optimere vores internetbaserede tjenester.

Cookies gemmes kun på din pc, indtil du sletter dem. Ønsker du ikke at acceptere vores brug af cookies, kan du til enhver tid slå denne funktion fra i din internetbrowser.

Du kan også vælge at blokere for cookies fra Google Analytics via følgende link:

Formålet med forskningsprojektet er at udarbejde et produktionsanlæg, der tilføres organisk affald fra private køkkener og industrielle virksomheder, som omsættes i anlægget af Melskrubbens (Tenebrio molitor) larver. Affaldet omdannes til værdifuldt insektprotein og gødningsmateriale.

Illustration af projektet

Alternativ affaldsanlæg med Tenebrio Molitor (Melbille)


Baggrund

I oktober 2009 opstod interessen for at undersøge om larverne af Melskrubben (Tenebrio molitor) kunne anvendes som effektive nedbrydere af organisk affald. Det begyndte som et studenterprojekt på Roskilde Universitet, hvor det blev undersøgt hvorledes Tenebrio molitor larverne, der også kaldes for melorm, voksede på tørt organisk affald.

Ligeledes blev det undersøgt, hvilken effekt tilført væske havde på væksten hos disse larver. Som kontrol blev larverne dyrket på hvedeklid (med og uden tilførsel af vand), der ofte betragtes som et standard medie for T. molitor.  Resultaterne fra disse forsøg indikerede at der kunne ligge en alternativ affaldshåndteringsstrategi/løsning her.

Litteraturen på dette område viste sig dog at være noget sparsom, og det blev besluttet, at vi igennem en række forsøg, skulle belyse forskellige problemstillinger og forhold der er af betydning for larve-væksten. En af disse problemstillinger var blandt andet om det var muligt at finde en optimal temperatur og fugtighed, hvorved der skete en optimal omsætning af det organiske materiale, samt om Tenebrio molitors vækstrate og reproduktion ligeledes fungerede fornuftigt ved denne temperatur. Dette blev udført for at undersøge om der er et økonomisk potentiale i at anvende melorme til affaldshåndtering.

I maj 2010
blev der søgt og modtaget en bevillig til projektforberedelse fra RUC Innovation. Dette blev således startskuddet til den første enlige projektperiode, i det der i dag, bliver refereret til som Larvegruppen. Sideløbende med projektforberedelsen blev der iværksat forskellige forsøg og projekter, dels af gruppen selv, dels af studenterprojekter med vejledning fra larvegruppen. I denne periode blev fem forsøg udført.  De tre af forsøgene blev udført af studenterprojektgrupper på RUC, mens de resterende forsøg blev udført i larvegruppen.

Disse forsøg var koncentreret om at besvare følgende problemstillinger:

- Kan Tenebrio molitor larvernes metaboliske varmeproduktion give en egen opvarmning af vækstmediet?

- Hvilken effekt har tilsætning af gær (Saccharomyces cereviseae) til vækstmediet på væksten hos Tenebrio molitor?

- Hvor stor en CO2 emission sker der under nedbrydning af organisk affald?

- Hvilken effekt har fugtigheden i mediet på væksten og omsætningen af det organiske affald?

Yderligere blev undersøgelser af Tenebrio molitor larvernes omsætningsrate på organisk affald udført i denne periode. Disse forsøg gav alt i alt så gode resultater, at det blev besluttet, at søge yderligere midler til videre forskning indenfor området.

I samme periode blev et samarbejde med Kalundborg kommune indledt og et fremtidsscenarie for projektet kan blive, at nogle af de ting, der for nuværende er testet på laboratorieniveau i fremtiden skal testes i større skala i samarbejde med Kalundborg kommune.

I oktober 2010 blev der søgt endnu en bevilling til projektet, denne gang igennem Vækstforum Sjælland. Ansøgningen blev bevilliget og larvegruppens anden projektperiode er derfor nu i fuld gang med endnu flere forsøg og studenterprojekter. Disse resultater vil vise hvad fremtiden har at byde på for larveprojektet. Igangværende forsøg kan løbende følges her på hjemmesiden.