Publikationer

tenebrio molitor melskrubbe forskning

Abstrakt: Dette projekt omhandlede den kannibalistiske adfærd hos det herbivore insekt, Tenebrio molitor, Linné, 1758, som blandt andet er beskrevet i reviewet ’Causes and consequences of Cannibalism in Noncarnivorous Insects’…
Indledning Hvert år produceres der i Danmark store mængder organisk affald fra private husstande og virksomheder. Ofte komposteres eller afbrændes affaldet, hvilket er en ineffektiv udnyttelse af den potentielle ressource,…
Abstrakt: Med henblik på at bruge larver af melbillen Tenebrio molitor til effektivisering af komposteringsprocessen, blev det i dette forsøg undersøgt, hvorledes det organiske affalds fugtighedsgrad påvirker T. molitors vækstrate,…
Side 1 ud af 2