Indledning Hvert år produceres der i Danmark store mængder organisk affald fra private husstande og virksomheder. Ofte komposteres eller afbrændes affaldet, hvilket er en ineffektiv udnyttelse af den potentielle ressource,…