Tirsdag, 14 Februar 2012 13:51

Effekten af isolering på varmeudvikling, vækst samt dødelighed i kulturer af larver af melbillen Tenebrio Molitor

Abstrakt:

Det er blevet undersøgt hvilken effekt forskellige isoleringstykkelser, henholdsvis 0, 1,2, 2,4 samt 3,6 cm, havde på varmeudviklingen i kulturbeholdere med larver af Tenebrio molitor, samt hvordan de forskellige temperaturer påvirkede væksten og dødeligheden i de forskellige populationer.

Dette blev undersøgt som et led i udviklingen af et simpelt affaldshåndteringssystem, til recirkulering af organisk affald. Tenebrio molitor kan i et sådan system omdanne organisk affald, af forskellige typer, til brugbare næringsstoffer. Disse kan efterfølgende fungere som supplement til f.eks. sojaproteiner eller fiskemel i foder til f.eks. kyllinger og svin. Eksperimentet forløb over en periode på 44 dage, med tre replikater i hver isoleringsgruppe.

Larverne af Tenebrio molitor blev holdt på hvedeklid. Resultaterne viste, at der var en stærk positiv sammenhæng imellem isoleringstykkelser og temperaturudvikling i kulturbeholderne, R2 = 0,9076 (P = ˂ 0,001), hvor isolering med 3,6 cm havde det største gennemsnit på 25,7 °C over hele forsøgsperioden og 0 cm isolering det laveste gennemsnit på 23,5 °C. De andre isoleringstykkelser lå med gennemsnitlige værdier der imellem. Det blev fundet at der var signifikans imellem temperaturudviklingen ved de forskellige isoleringstykkelser (P = 0,000).

Problemer med meget væske i kulturbeholderne, samt en stor udvikling af kondensvand inde i beholderne, bevirkede at det ikke var muligt at se noget klart mønster mellem temperaturudvikling, vækst og dødelighed. Resultaterne fra vores data indikerer at der kan ligge et potentiale i at udnytte den metaboliske varme som Tenebrio molitor udvikler under omsætning af føde til f.eks. at hæve omsætningsraterne i et affaldssystem og at fugtighed er en afgørende faktor i et sådan system. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at se effekterne af varme og fugt på populationsudviklingen af Tenebrio molitor under omsætning.

 

Download rapporten

 

Læs rapporten nedenfor: (Ikke kompatibel med mobiltelefoner)