Tirsdag, 14 Februar 2012 13:54

Hvilken indflydelse forskelligt proteinindhold i kosten har på vækst og metabolisme hos Tenebrio molitor Larver

Abstrakt:

Udnyttelse af makro-eller mikro-organismer inden for teknologi, videnskab og teknik er i udvikling. Organismer gør nytte i en økologisk sammenhæng, men kan også være en hjælp i tekniske henseender. Medicin, vand eller affald er relevante eksempler, hvor organismer er involveret. Organismer kan hjælpe med at opbygge innovative processer og
markant forbedre effektiviteten. Derfor er viden om biologi, fysiologi og biokemi
særligt nyttigt.

Dette projekt blev gennemført med henblik på at se, om forskellige diæter har en indvirkning på Tenebrio molitor's adfærd i forhold til fødeindtag. For at undersøge dette, blev der foretaget eksperiment i laboratoriet. Små larver blev opsamlet fra den eksisterende laboratorie kultur, først og fremmest de blev opdrættet på det samme medie (ren hvedeklid), senere blev de opdelt i fem serier. Hver serie repræsenterede et forskelligt miljø til opdrætning (tilsætning af forskellige mængder af kasein til hvedeklid).

Vi kunne konkludere at dødeligheden ikke afskilte sig signifikant fra andre serier ved at undlade at tilføje yderligere vand til mediet. Det ser dog ud til at der er en sammenhæng mellem aktiv optagelse af vand fra luften og stofskifte aktiviten. Tilføjelsen af protein påvirkede også larvernes stofskifte, vækst og dødelighed.

For en bedre forståelse af de mulige sammenhænge mellem alle disse processer, bør yderligere eksperimenter udføres; sandsynligvis også med replikater for at opnå statistisk signifikant forskellige resultater.

Først og fremmest vil den generelle viden om Tenebrio molitor og insektets ernæring blive beskrevet; dernæst vil materialer og metoder som anvendes i eksperimentet blive forklaret. I tredje del vil resultaterne blive præsenteret og diskuteret, hvilket munder ud i den endelige konklusion.

 

Download rapporten

 

Læs rapporten nedenfor: (Ikke kompatibel med mobiltelefoner)