Mandag, 16 Juli 2012 21:52

Kan fødekonkurrence og populationstæthed fremprovokere kannibalistisk adfærd hos Tenebrio molitor?

Abstrakt:

Dette projekt omhandlede den kannibalistiske adfærd hos det herbivore insekt, Tenebrio molitor, Linné, 1758, som blandt andet er beskrevet i reviewet ’Causes and consequences of Cannibalism in Noncarnivorous Insects’ (Richardson et al., 2010).

I projektet blev det undersøgt, om forskellige miljømæssige påvirkninger kunne fremprovokere den kannibalistiske adfærd hos larver af T. molitor. I første del af forsøget blev larverne udsat for variationer inden for fire forskellige parametre; populationstæthed, temperatur, vandtilgængelighed samt fødekvalitet.Populationstæthed blev herefter udvalgt som den ene parameter til videre undersøgelse i anden del af forsøget.

Yderligere blev en ny parameter; fødemængde valgt. Hele forsøget blev hermed designet med henblik på at kunne udføre envejs og tovejs ANOVA tests på resultaterne.

Der blev ikke fundet signifikant forskel med henblik på, at formindsket fødemængde skulle føre til forøget kannibalistisk adfærd. Der blev observeret flest tilfælde af kannibalistisk adfærd ved en populationstæthed på 60 larver i forhold til 20 og 40 larver og derved påvist højere grad af kannibalistisk adfærd ved høj populationstæthed.

 

Download rapporten

 

Læs rapporten nedenfor: (Ikke kompatibel med mobiltelefoner)