Tirsdag, 14 Februar 2012 14:08

Undersøgelse af organisk affalds fugtighedsgrads indvirkning på melskrubben (Tenebrio molitors) metaboliserings-effektivitet

Abstrakt:

Med henblik på at bruge larver af melbillen Tenebrio molitor til effektivisering af komposteringsprocessen, blev det i dette forsøg undersøgt, hvorledes det organiske affalds fugtighedsgrad påvirker T. molitors vækstrate, dødelighedsprocent og metaboliserings-effektivitet.

Larver af T. molitor blev således opdrættet på organisk affald af varierende fugtighedsgrad. To forsøgsgrupper og en kontrolgruppe med hver tre replikater, blev opstillet. Forsøgsgrupperne blev opdrættet på organisk affald, med henholdsvis 100 % og 50 % naturlig fugtighed, mens kontrolgruppen blev opdrættet på hvedeklid og havde adgang til vand i form af et vådt stykke papir.

10 gange over en periode på 31 dage, blev larverne talt og vejet. Desuden blev mediet vejet og fugtighedsgraden målt.

Resultater: Der var tendens til sammenhæng mellem T. molitors vækstrate og mediets fugtighedsgrad, således at tilvæksten steg og faldt sammen med fugtighedsgraden.Mellem T. molitors dødelighedsprocent og mediets fugtighedsgrad, var det ikke muligt at påvise nogen sammenhæng. Derudover omsatte T. molitor mere medie i forsøgene på organisk affald end i kontrolforsøget med hvedeklid, men de tog signifikant mindre på i vægt og udviklede sig langsommere.

 

Download rapporten

 

Læs rapporten nedenfor: (Ikke kompatibel med mobiltelefoner)