Publikationer

tenebrio molitor melskrubbe forskning

Abstrakt: Udnyttelse af makro-eller mikro-organismer inden for teknologi, videnskab og teknik er i udvikling. Organismer gør nytte i en økologisk sammenhæng, men kan også være en hjælp i tekniske henseender.…
Abstrakt: Det er blevet undersøgt hvilken effekt forskellige isoleringstykkelser, henholdsvis 0, 1,2, 2,4 samt 3,6 cm, havde på varmeudviklingen i kulturbeholdere med larver af Tenebrio molitor, samt hvordan de forskellige…
Side 2 ud af 2